Profesionalių teisinių dokumentų duomenų bazė
Turite klausimų? Rašykite: info@manosegtuvas.lt
Privatumo politika

 

PRIVATUMO POLITIKA
Peržiūros ir atnaujinimo data: 2016-10-27

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Ši Privatumo politika yra www.manosegtuvas.lt naudojimosi sąlygų (toliau – „Naudojimosi sąlygos“) priedas ir sudedamoji dalis. Privatumo politika įsigalioja vartotojui prisiregistravus sistemoje ir patvirtinus sutikimą su Naudojimosi sąlygomis. Asmuo, prisiregistravęs sistemoje, toliau yra vadinamas „Vartotoju“.
  2. www.manosegtuvas.lt sistemos administratorius (toliau – „Administratorius“) gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda pagrįstai įmanomas pastangas, siekiant užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.
  3. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (arba) naudodamasis jame esančia informacija ir (arba) paslaugomis, Vartotojas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su šiomis Privatumo politikos sąlygomis ir jas suprato. 
  4. Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasis šiame tinklalapyje, Vartotojas įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri yra skelbiama www.manosegtuvas.lt tinklalapyje ir bus taikoma kiekvieną kartą Vartotojui jame apsilankius.

 2. Asmens duomenų tvarkymas

  1. Kai kurie šiame tinklalapyje esantys duomenys, kuriuos Administratorius gauna tiesiogiai iš Vartotojo ir (arba) iš viešųjų duomenų rinkmenų, kai kuriais atvejais gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl šiuos duomenis Administratorius tvarko laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir šių Privatumo politikos nuostatų.
  2. Vartotojas gali lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Vartotojas nori pradėti naudotis šiame tinklalapyje siūlomomis paslaugomis (pavyzdžiui, naudotis demonstracine duomenų bazės versija, prenumeruoti duomenų bazę ir pan.), Administratorius prašo pateikti Vartotojo asmens informaciją ir duomenis kontaktams (priklausomai nuo paslaugų, kuriomis Vartotojas siekia naudotis).
  3. Šiame tinklalapyje Administratorius gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Vartotojo tinklo naršyklę ir saugomos Vartotojo kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Vartotojo kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami Vartotojo kompiuterio identifikavimui ir palengvina Vartotojo prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Vartotojas sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Vartotojas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai. 
  4. Kaip ir dauguma tinklalapių valdytojų, Administratorius stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę suteikti Vartotojo poreikius labiau atitinkančias paslaugas.
  5. Visa anksčiau paminėta informacija, kuri sudaro Vartotojo asmens duomenis, be Vartotojo sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini įstatymai ar tai yra reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Administratoriaus vardu atliktų tam tikras funkcijas ir kuriems gali būti reikalinga tam tikra Vartotojų informacija, tačiau tokiais atvejais duomenų konfidencialumas bus užtikrintas Administratoriaus ir šių asmenų sudaromose sutartyse, numatant konfidencialumo įpareigojimus.

 3. Prieiga prie asmens duomenų, jų taisymas ir nesutikimas

  1. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su Administratoriaus turimais jo asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.
  2. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Administratorius nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Be to, asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir teisę nesutikti, kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, jei tai yra reikalinga tinklalapyje nurodytų paslaugų teikimui.
  3. Prašymą dėl prieigos, pataisymų ir nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu, šiuo adresu: info@manosegtuvas.lt. Prašyme Vartotojas turi aiškiai nurodyti savo prisijungimo duomenis, kontaktinę informaciją ir išdėstyti savo prašymo esmę.

 4. Asmens duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais

  1. Asmens duomenų subjektas, registruodamasis tinklapyje, sutinka, kad jo duomenis Administratorius tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi tol, kol asmens duomenų subjektas turės savo paskyrą tinklapyje ir dvylika mėnesių, skaičiuojamų nuo registracijos panaikinimo momento. 
  2. Asmens duomenų subjektas, registruodamasis sistemoje, sutinka ir supranta, kad bet kuriuo metu gali nesutikti su jo duomenų naudojimu rinkodaros tikslais pranešdamas apie tai el. paštu info@manosegtuvas.lt. Pranešime privalo būti nurodytas asmens duomenų subjekto vardas ir pavardė, prisijungimo duomenys ir kontaktinė informacija.

 5. Trečiųjų asmenų tinklalapiai

  1. Administratorius nėra atsakingas už Vartotojų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Vartotojas pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Tokiu atveju Vartotojas turėtų susipažinti su kiekvieno ne Administratoriaus valdomo tinklalapio privatumo sąlygomis, kadangi Administratorius neturi teisinių ir techninių galimybių kontroliuoti trečiųjų asmenų tinklalapių turinio.

 6. Informacijos saugumo užtikrinimas

  1. Administratoriaus tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos Vartotojų informacijos saugumą. Siekdamas apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ir (arba) atskleidimo, Administratorius naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Platesnė informacija apie naudojamas ir Vartotojui prieinamas saugumo priemones pateikiama www.manosegtuvas.lt/saugumo-priemones.

 7. Baigiamosios nuostatos

  1. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.
  2. Šiose Privatumo politikos nuostatose sąvoka „šis tinklalapis“ yra nuoroda į www.manosegtuvas.lt.