Profesionalių teisinių dokumentų duomenų bazė
Turite klausimų? Rašykite: info@manosegtuvas.lt
Naujienos
27
17/06

 Naujasis Darbo kodeksas įsigalioja nuo šių metų liepos 1 dienos

Daugiau kaip keturiolika metų galiojusį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą keičia naujasis, įsigaliosiantis nuo šių metų liepos 1 dienos. Daug diskusijų visuomenėje sukėlusiu naujuoju darbo teisinių santykių reglamentavimu yra nustatoma nemažai naujovių, apimančių ne tik naujus reikalavimus, bet ir užtikrinančių didesnį darbo teisinių santykių lankstumą.

 

Trumpai apžvelkime kai kuriuos svarbiausius pokyčius, nustatytus naujajame Darbo kodekse:

 

  • Įtvirtintos naujos darbo sutarčių rūšys, pavyzdžiui, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, pameistrystės darbo sutartys ir kt.;
  • Pirmą kartą apibrėžta nekvalifikuoto darbo sąvoka. Minimalusis darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą;
  • Kitokia kasmetinių atostogų trukmės skaičiavimo tvarka – kasmetinės atostogos skaičiuojamos ne kalendorinėmis, o darbo dienomis;
  • Nustatyta ilgesnė maksimaliojo darbo laiko trukmė, t. y. leidžiama dirbti daugiau viršvalandžių;
  • Sutrumpinti įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo terminai, kai darbuotojas yra atleidžiamas iš darbo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės;
  • Įtvirtinta darbdavio teisė atleisti darbuotoją be priežasties, t. y. darbdavio valia, apie tai įspėjant darbuotoją prieš tris darbo dienas ir sumokant jam ne mažesnę kaip šešių mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką;
  • Pakoreguota išeitinių kompensacijų mokėjimo tvarka;
  • Įvesti net penki darbo laiko režimai;
  • Numatytas privalomas darbo tarybos steigimas, jeigu įmonėje dirba dvidešimt ir daugiau darbuotojų;
  • Nustatytas reikalavimas darbdaviams patvirtinti darbo apmokėjimo sistemą, jeigu darbovietėje vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau.

 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė išsamų Darbo kodeksų palyginimą, su kuriuo galite susipažinti čia.