Profesionalių teisinių dokumentų duomenų bazė
Turite klausimų? Rašykite: info@manosegtuvas.lt
Dokumentų sąrašas

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (2 akcininkai)

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas dėl 1) FA rinkinio patvirtinimo; 2) pelno (nuostolių) paskirstymo. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, susirinkimo sekretorius nerenkamas, kadangi susirinkime dalyvauja mažiau nei 3 akcininkai. Pridedami priedai: pranešimas apie VAS ir akcininkų registracijos sąrašas.