Profesionalių teisinių dokumentų duomenų bazė
Turite klausimų? Rašykite: info@manosegtuvas.lt
Dokumentų sąrašas

 Nuomos sutartis / Lease agreement (LT/EN)

Ilgalaikė įvairios komercinės paskirties patalpų nuomos sutartis. Bazinius patalpų įrengimo darbus atlieka Nuomotojas savo lėšomis. Kiti darbai, kurie bus būtini Patalpų įrengimui ir pritaikymui pagal Nuomininko individualius poreikius, atliekami Nuomininko savo sąskaita. Nuomos mokestis indeksuojamas EUROSTAT ar kitos tinkamai įgaliotos institucijos skelbiamo suderinto (harmonizuoto) vartotojų prekių kainų indekso Europos pinigų sąjungoje (HICP) pasikeitimui per praėjusius kalendorinius metus. Nuomotojas teikia Nuomininkui papildomas paslaugas, susijusias su Pastato priežiūra, eksploatacija bei administravimu, o nuomininkas atlygina Nuomotojui visas su šių paslaugų teikimu susijusias Nuomotojo išlaidas. Nuomininkas privalo tinkamai apdrausti savo turtą , esantį Patalpose bei apsidrausti savo civilinę atsakomybę.