Profesionalių teisinių dokumentų duomenų bazė
Turite klausimų? Rašykite: info@manosegtuvas.lt
Dokumentų sąrašas

 Exclusive distribution agreement/Išimtinės distribucijos sutartis (EN)

Išimtinės distribucijos sutartis Taikytina teisė – UNIDROIT principai, ginčų sprendimas – Vilniaus komercinis arbitražas Distributoriui suteikiama teisė registruoti distribucijos teritorijoje sutarties galiojimo laikotarpiui. Pardavimo kainos nustatomos sutarties priede, o praėjus tam tikram laikotarpiui nuo sutarties įsigaliojimo kainos gali būti keičiamos tiekėjo nuožiūra, prieš nustatytą terminą įspėjus distributorių. Prekės užsakomos atskirais užsakymais, kurie vykdomi pagal aptartą Incoterms 2010 sąlygą (pristatymu rūpinasi tiekėjas, o ditributorius kompensuoja jam pristatymo kaštus).